Dự án đã thực hiện

Children

Dự án Tháng 05-2019 (5)

Dự án lắp đặt camera quan sát, camera báo trộm, camera wifi tại Trà Vinh

Dự án Tháng 07-2019 (5)

các dự án camera, báo trộm, bộ đàm tại Trà Vinh

Dự án Tháng 01-2020 (3)

Dự án thi công lắp camera của Công ty Vi Tính Tâm Việt